Follow Us

Wat is Rotary

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven. 

Rotary in Nederland

Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 16.000 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs. 

Doel Rotary

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary doen we dat actief en maken we dat samen zichtbaar. Wij zijn People of Action. Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

Onze missie

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 

Onze waarden

De basis van Rotary is een weerspiegeling van onze kernwaarden — integriteit, diversiteit, service, leiderschap, en ‘fellowship’, vriendschap. Onze kernwaarden zijn de rode draad in onze beginselen. 

Avenues of service

Het kader voor onze clubactiviteiten wordt gevormd door de pijlers waar onze organisatie op rust: de vijf Avenues of Service  

  • Club Service richt zich op het versterken van de club. Een goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk, actief ontwikkelprogramma voor de leden zijn essentieel voor het goed functioneren van de club.  
  • Vocational Service stimuleert Rotarians om integer te handelen en hun expertise in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen en behoeften.  
  • Community Service moedigt Rotarians aan om het welzijn van anderen in hun gemeenschap te verbeteren en zich in te zetten voor het algemeen belang.  
  • International Service ondersteunt Rotarians om mee te werken aan bevordering van vrede en begrip voor elkaar. De bijdrage aan deze avenue kan bestaan uit het sponsoren van internationale projecten of daarin participeren, het met behulp van leden ter plaatse opzetten van langdurige samen- werkingsverbanden om duurzame projecten te verwezenlijken, en het vinden van servicepartners in het buitenland.  Om dergelijke projecten financieel te ondersteunen is de Rotary Foundation opgericht, Rotary’s eigen goede doelenorganisatie. 
  • Youth Service erkent hoe belangrijk het is om jongeren en jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van programma’s zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), en Rotary Youth Exchange.