Uncategorised

Rotary International

Rotary heeft focusgebieden benoemd, die een weerslag zijn van ernstige humanitaire noden. Door onze inspanningen te focussen op deze onderwerpen, kunnen we een grotere impact bereiken, lokaal en wereldwijd.

PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN

We geven voorlichting en delen middelen uit om de verspreiding van levensbedreigende ziekten zoals polio, hiv / aids en malaria te stoppen. We verbeteren en breiden de toegang tot goedkope en gratis gezondheidszorg in ontwikkelingsgebieden uit.

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE  

We ondersteunen lokale projecten om elke dag meer mensen schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne te bieden. We bouwen niet alleen putten, we delen onze expertise met de lokale bevolking om ervoor te zorgen dat onze projecten op de lange termijn slagen.

BASISONDERWIJS EN ALFABETISERING

Meer dan 775 miljoen mensen ouder dan 15 zijn analfabeet. Ons doel is om de capaciteit van gemeenschappen te versterken om basisonderwijs en alfabetisering te ondersteunen, genderongelijkheid in het onderwijs te verminderen en de alfabetisering van volwassenen te vergroten.

GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND

Elk jaar sterven bijna 6 miljoen kinderen onder de vijf jaar door ondervoeding, slechte gezondheidszorg en ontoereikende sanitaire voorzieningen. We breiden de toegang tot kwaliteitszorg uit, zodat moeders en hun kinderen zich sterker kunnen ontwikkelen.

VREDE EN CONFLICTBEHEERSING

Rotary initieert gesprekken om begrip binnen en tussen culturen te bevorderen. We leiden volwassenen en jonge leiders op om conflicten te voorkomen, erin te bemiddelen en helpen vluchtelingen die gevaarlijke gebieden zijn ontvlucht.

ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING

We voeren serviceprojecten uit die de economische en gemeenschapsontwikkeling bevorderen en kansen creëren voor waardig en productief werk voor jong en oud. We versterken ook lokale ondernemers en gemeenschapsleiders, met name vrouwen, in arme gemeenschappen.

LEEFMILIEU

Rotary’s nieuwe prioriteit is een grondige aanpak van schadelijke invloeden op ons leefmilieu. Laten we als People of Action de handen uit de mouwen steken voor projecten met een positief, meetbaar en duurzaam effect op de plek die we allen kennen als onze wereld.

END POLIO NOW

Rotary werkt al meer dan 35 jaar aan de uitroeiing van polio en ons doel om de aarde van deze ziekte te bevrijden is in zicht. We zijn in 1979 begonnen met vaccinaties voor 6 miljoen kinderen in de Filippijnen. Tegenwoordig zijn Afghanistan en Pakistan de enige landen waar polio nog steeds actief is.

THE ROTARY FOUNDATION

The Rotary Foundation (TRF) is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in termen van jaarlijkse begroting (meer dan US $ 260 miljoen per jaar) als in termen van wereldwijde reikwijdte.

 

  • Hits: 663

4-Way test

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

  1. Is het waar?  
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?  
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
  • Hits: 541

Geschiedenis

Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn. 

De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht. Nederland telde in 2020 ruim 500 clubs en 16.000 leden. Rotary International heeft de wereld ingedeeld in geografische gebieden. Per 1 juni 2010 zijn er 533 zogenaamde districten in de wereld. Ieder district heeft een door de President van Rotary International benoemde vertegenwoordiger, de district governor, ofwel de gouverneur. Nederland is verdeeld in zeven genummerde districten (D1550, D1560, D1570, D1580, D1590, D1600 en D1610) met ieder een autonome gouverneur.

Naarmate Rotary groeit, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten. 

In 1917 ontstond de Rotary Foundation. De foundation financiert de meeste Rotaryhulpacties en draait volledig op giften. Het motto is ‘Doing Good in the World’. Er zijn per 2019 meer dan 35.000 lokale Rotary clubs met samen zo’n 1.200.000 leden.

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

  • Hits: 554